Höstmötesprotokollet 2022

  • 22 dec 2022

Det justerade protokollet från höstmötet återfinns här. En signerad version sparas i klubbens arkiv.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

till alla StBK:are