Båtplats

Vinter

DSCN5757-962014-10-04 Stocksunds hamn

Varvet är i första hand avsett för båtägare hemmahörande i Danderyd. Båten får väga högst 5 ton (komplett båt enligt konstruktörens specifikation). Ett begränsat antal platser för båtar som är tyngre än 5 ton finns dock. Om sådant önskemål uppstår skall kontakt tas med hamnkaptenen. Om varvsplatserna inte räcker till, sker fördelning i den ordning att:

a. Medlem med ordinarie varvsplats närmast föregående år går före annan medlem.
b. Kommuninnevånare går före icke kommuninnevånare.
c. Medlem med tidigare invalsdatum går före medlem med senare invalsdatum.
Läs också Klubbens ordningsregler.
Läs mera om båtplatskö

 

Sommar

P8260028-722010-08-26 Skärvik

Förtöjningsplatserna är i första hand avsedda för båtägare hemmahörande i Danderyd. Om förtöjningsplatserna inte räcker till, sker fördelning i den ordning att:

a. Medlem med ordinarie förtöjningsplats närmast föregående år går före annan medlem.
b. Kommuninnevånare går före icke kommuninnevånare.
c. Medlem med tidigare invalsdatum går före medlem med senare invalsdatum.
Anm. Ansvarig bryggfogde äger rätt att fördela förtöjningsplatser till lämplig båt.
Läs också Klubbens ordningsregler.
Läs mera om båtplatskö