Nytt konto

Deltagare/Medlem

OBS! Shiftlägeskänsligt. Max 35 tecken.
Kön *
Klicka för att välja datum.

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

På sidan STYRDOKUMENT finner Du Stocksunds Båtklubbs stadgar, ordningsregler och andra styrdokument.

För att bli medlem och ta del i båtklubbens verksamhet behöver Du ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

 

Medlemskap och deltagande

 
Stocksunds Båtklubb, som bildades den 17 november 1948, har till ändamål,

att för medlemmarnas räkning främja intresset för sjön och båtsporten,

att sköta kontakten med Danderyds kommun i båtfrågor,

att sköta uppläggnings- och förtöjningsplatser inom Stocksund,

att utveckla skickligheten i att sköta och manövrera båtar samt,

att i övrigt tillvarata medlemmarnas marina intressen.

 

Behandling av personuppgifter

För att föreningen skall kunna bedriva den verksamhet som medlemmarna önskar behandlas de personuppgifter som är nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår INTEGRITETSPOLICY och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera medlemskap, kontakta medlemmar, ta emot anmälningar och administrera aktiviteter, fakturera och bokföra avgifter och annan försäljning med mera som hör till båtklubbens verksamhet.

I webtjänsten KanslietOnline hanteras klubbens personuppgifter enligt de nya GDPR-reglerna genom ett särskilt Personuppgiftsbiträdesavtal med Kansliet i Sverige AB, organisationsnummer 556763-2608.
Personuppgiftsansvarig: Kassör, Stocksunds Båtklubb, organisationsnummer 802456-4315.
Systemägare: Ordförande, Stocksunds Båtklubb, organisationsnummer 802456-4315.

När Du är inloggad på medlemskontot kan Du själv söka fram, uppdatera och göra utdrag av Dina personuppgifter. Personuppgifter som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse gallrar vi löpande. Det innebär att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Hur kontaktar du oss?

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår Personuppgiftsansvarig: Kassör, Stocksunds Båtklubb på mail kassor@stocksundsbk.se eller på telefon.

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.