STOCKSUNDS BÅTKLUBB

STOCKSUNDS BÅTKLUBB

Stocksunds Båtklubb, som bildades den 17 november 1948, har till ändamål,

  • att för medlemmarnas räkning främja intresset för sjön och båtsporten,
  • att sköta kontakten med Danderyds kommun i båtfrågor,
  • att sköta uppläggnings- och förtöjningsplatser inom Stocksund,
  • att utveckla skickligheten i att sköta och manövrera båtar samt,
  • att i övrigt tillvarata medlemmarnas marina intressen.