Miljö

Vår miljöansvarige person heter Fredrik Kant och du når honom via e-post miljo@stocksundsbk.se

Det är viktigt för oss som klubb att arbeta med att minska miljöbelastningen.
  Dokument med länk Datum
 
PDF-fil Miljöplan Stocksunds båtklubb 2019-04-25