Styrelse

Gunnar Wieslander
Gunnar Wieslander
Ordförande

Erik Utterström
Erik Utterström
vice Ordf. och Bryggfogde Stocksunds hamn

Ulla Jacobsson
Ulla Jacobsson
Sekreterare

Carl Kjellberg
Carl Kjellberg
Kassör och webmaster

Lasse Juhlin
Lasse Juhlin
Hamnkapten

Fredrik Kant
Fredrik Kant
Miljöansvarig

Mikael Andrae
Mikael Andrae
Klubbmästare