Bryggor

Stocksunds båtklubb har verksamhet vid fyra anläggningar i Skärvik, Långängen, Stocksunds hamn och Inverness. Totalt finns ca. 311 bryggplatser och tio svajplatser. Båtarna förtöjer vid pontoner och bryggor med bommar eller bojar. Vill Du veta mer så  hittar Du respektive bryggfogde under rubriken Hamnkapten och Bryggfogdar.

DSC_3100-300x195

Stocksunds hamn sommar

I hamnen har klubben fyra pontonbryggor med plats för ca 193 båtar. Samtliga bryggplatser har bom. Vid landfästet finns både el och färskvatten. Klubben har ett mastskjul för vinterförvaring av master och bommar samt en enkel klubbstuga. Vid mastbryggan finns en mastkran och en motorkran. Sommartid är det bryggfogden som arbetar med fördelning av bryggplatser och tillsyn.
 
Skarvik-2010

Skärvik

I Skärvik har klubben en pontonbrygga med ca. 40 båtplatser med bommar, några egna bojar samt ett antal svajplatser. Den yttre pontonen är vågbrytande och det är bra eftersom bryggan är utsatt för kraftigt svall som förstärks av den avsmalnande viken. Utanför pontonbryggan finns en enkel vågbrytare.
 
Inverness-1

Inverness

I Stocksunds Inverness arrenderar klubben kajplatser för 16 båtar. Kajplatserna är belägna vid inloppet till Edsviken varför det under året till viss del är strömmande vatten.

Efter att tidigare varit bojplatser finns sedan några år, bommar för alla båtar vilka väl står emot svallet i det trånga sundet.

Platserna är tre meter breda och lämpar sig bäst för båtar < 7m).

Inverness brygga är även ett utomordentligt bra läge för den som på nära håll eftersträvar att relativt ostört njuta av solnedgången över Edsviken från sin båt

 
P8260042

Långängen

Långängen har ca. 40 bryggplatser med bojförtöjning. Dessutom finns det ett mindre antal svajplatser.