Funktionärer

Erik Ståhl
Erik Ståhl
Revisorssuppleant

Danevert Åsbrink
Danevert Åsbrink
Valberedningens ordförande

Christer Juréhn
Christer Juréhn
Valberedare

Dag Fagring
Dag Fagring
Valberedare

Carl Kjellberg
Carl Kjellberg
Kassör och webmaster