Höstmötesprotokollet 2023

  • 5 feb 2024
  • Sekreterare

Bättre sent än inte!

Det justerade protokollet från höstmötet återfinns här.

En signerad version sparas i klubbens arkiv.