Kallelse nr 2 till årsmöte 2024

  • 4 mar 2024
  • Sekreterare

Kallelse till Årsmöte

Tisdagen den 12 mars 2024 kl 18:30 i Scoutstugan,

Stockbyvägen 10, Stocksund.

Notera begränsade parkeringsmöjligheter; spara P-platser till våra äldre.

Fler platser finns i hamnen och vid Cedergrenska tornet, båda ca 250 m bort. Alternativt promenera/inga P-bekymmer!

Klubben bjuder på enklare förtäring; snacks, dryck, te & kaffe 

För dagordning och beslutsärenden, se Kallelse nr 2 till årsmöte 2024.                          

Övrigt underlag till årsmötet: verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och valberedningens förslag. Revisionsberättelsen redovisas på årsmötet.

Förutom ordinarie beslut på årsmötet kommer styrelsen att berätta om pågående projekt.

Välkommen

Styrelsen i Stocksunds båtklubb

gm Ulla/sekr.