Årsmötesprotokoll o. revisionsber.

  • 17 apr 2024
  • Sekreterare

Protokollet och revisionsberättelsen från årsmötet 2024

 

 

Nu finns det justerade protokollet från årsmötet 2024 och revisionsberättelsen i dokumentarkivet.

På årsmötet beslöts att hänskjuta tillsättning av en tredje ledamot i valberedningen till styrelsen. Valberedningen föreslog Erik Albinsson, vilket styrelsen fastslog på styrelsemötet den 16 april 2024.