Nyheter

Hamnkapten informerar

 • 10 mar 2024

Våren är i antågande och det är sex (6) veckor kvar till första ordinarie sjösättning 27/4, se kalendern här bredvid.

Förhoppningsvis ökar närvaron på hamnplan när båtarna ska fixas vilket är bra då det ger en bättre bevakning av hamnplan. Är det någon ni inte känner igen som kommer in vid grindarna så tag kontakt med vederbörande och säkerställ att det är en medlem. Se till att grindarna alltid är låsta även när ni är inne på området.

I går Lördag den 9 mars upptäcktes att stängslet hade klippts upp igen, vid ståltrappen ner från gångstigen vid masthuset. Märker du skadegörelse på grindar eller stängsel ska du kontakta hamnkapten omedelbart. 

Upptäcker du stöld av utrustning eller inbrott i er båt så anmäl till polisen direkt och mejla gärna en kopia av anmälan till hamnkapten så klubben får vetskap. (Avidentifiera ert personnummer bara!)       

Sjösättningsdatum och vårens städdagar finner du i kalendern här på hemsidan.  

// Hamnkapten 

Kallelse nr 2 till årsmöte 2024

 • 4 mar 2024
 • Sekreterare

Kallelse till Årsmöte

Tisdagen den 12 mars 2024 kl 18:30 i Scoutstugan,

Stockbyvägen 10, Stocksund.

Notera begränsade parkeringsmöjligheter; spara P-platser till våra äldre.

Fler platser finns i hamnen och vid Cedergrenska tornet, båda ca 250 m bort. Alternativt promenera/inga P-bekymmer!

Kallelse till båtklubbens årsmöte 2024

 • 13 feb 2024
 • Sekreterare
Kallelse till Båtklubbens

ÅRSMÖTE

 

I Scoutstugan, Stockbyvägen 10, Stocksund

tisdagen den 12 mars 2024 kl 18:30

Höstmötesprotokollet 2023

 • 5 feb 2024
 • Sekreterare

Bättre sent än inte!

Det justerade protokollet från höstmötet återfinns här.

Förebygg stölder

 • 2 feb 2024

Vi har ringt och pratat med experter på Larmtjänst och andra med erfarenhet av stölder på marinor. Den samlade visdomen sammanfattas nedan. 

 • Hittills har ingen hört tala om elektroniska lösningar som löser problemet. Vi får hoppas att Seagrid som testar sin utrustning hos oss har en lösning. Mejl har gått ut till medlemmar där de söker testpiloter i Hamnen och på Hamnplan. 
  • Spårsändare i motorn brukar bara hjälpa för att få tag i tjuvar vid omlastning.
  • Vanligt att tjuvar jobbar med störsändare när de tar dreven eller motorerna. 
 • Motorbåtar med 50 hp och uppåt drabbas särskilt. Segelbåtar nästan försumbart. 
 • På sommaren ska motorn vara nedfälld och strömlös. Slå av huvudströmbrytaren. Då blir det svårt att ta drevet. Det tvingar tjuven till att simma. P
 • På vintern rekommenderas att göra båten ointressant genom att ta bort drev och plottrar. 
 • Förvara ingen alkohol i båtarna.
 • Även marinor med bra vaktsystem och bra ljus har inbrott och stölder.
 • Sirener och blixtljus brukar uppröra grannar. 
 • Grindar försvårar för tjuvarna att rekognosera intressanta båtmotorer eller instrument att stjäla. 

Ju fler som gör båtarna ointressanta desto mer håller vi borta tjuvarna som i längden tycker att klubben blir ointressant.