Nyheter

Miljöstationen

  • 3 nov 2023
  • hamnkapten

Nyttjande av Miljöboden får enbart ske i enlighet med de regler som finns på plakat dels på insidan av dörren till boden samt på väggen bakom faten ! 

I fatet för oljefilter ska det ENBART ligga gamla oljefilter! Inte skräp eller luftfilter!

Bil/Båtbatterier ska man själv deponera på en mack eller annan miljöstation INTE i klubbens miljöstation!

Är det någon som inte förstår eller inte är läskunnig är välkommen att kontakta Hamnkapten !

 

 

 

Hamnplan

  • 1 nov 2023

Hamnplanen är nu inhägnad och grindarna är låsta. Den ordinarie klubbnycklen fungerar till de bägge "gånggrindarna". En till höger om körgrinden uppe mot restaurangen samt en vid masthuset. 

Körgrinden öppnas av hamnkapten enbart för parkering av trailerbåt. 

Har man ingen klubbnyckel kan den bokas via systemet under Aktivitet. 

Läs mer..