Nyheter

Kallelse till höstmöte 15 nov.

  • 13 okt 2018
Kallelse till Båtklubbens

HÖSTMÖTE

på Hamnkrogen, Stocksunds Hamn
torsdagen den 15 november 2018 kl 19.30

Dagordning och underlag för beslut skickas ut per e-post samt läggs ut på hemsidan senast 8 dagar före mötet.

Beslutsärende: budget och 2019 års avgifter.

Klubben bjuder på förtäring

Välkomna
Styrelsen