Nyheter

Höstmötesprotokollet 2022

  • 22 dec 2022

Det justerade protokollet från höstmötet återfinns här. En signerad version sparas i klubbens arkiv.

Nya möjligheter för båt-pendlare

  • 18 dec 2022

Nu finns en bättre möjlighet för båtpendlare och andra som vill använda hamnen som parkeringsplats för sin båt i vinter.

Ett nytt vintermedlemskap för 275 kr ger rätt att hyra pendlarplats för båten för 750 kr. Rätten gäller under isfri tid mellan den 1 november och 31 mars. Då vintermedlemskap gäller först från den 1 januari 2023 så blir det i praktiken 1 januari till 31 mars 2023.

Möjlighet finns även för förvaring på hamnplan enligt normal taxa.

För mer information kontakta Hamnkapten på 073-0204726 (för vinterförvaring) eller Bryggfogden på 070-5640655 (för bryggplats).

Vintermedlemskap bokas här.

Pendlarplats bokas här, synligt först efter tecknat medlemskap (vinter eller ordinarie) och inloggning på vår sida.