Nyheter

Vårrustningstider !

  • 4 apr 2022
  • hamnkapten

Dag för vårrustning ! Klicka "Läs mer" !

Tillgång till klubbholme?

  • 1 apr 2022

image: Tillgång till klubbholme?

Efter årsmötet 2022 presenterade Klubbmästaren en idé om att söka samarbete med annan båtklubb för att få tillgång till deras klubbholme. På många klubbholmar kan man visserligen redan idag förtöja och övernatta mot en avgift, men tanken var att favorisera en holme och uppmuntra våra medlemmar till besök av denna.

Vilken klubbholme skulle du tycka vara intressant att nyttja mer frekvent?

Se förteckningen över klubbholmar inom Saltsjön Mälarens BåtFörbund. Mejla gärna dina tankar till klubbmästare christer.klinth@gmail.com