Nyheter

Hamnkapten informerar

  • 26 nov 2018

Sjösättningstider våren 2019 och annan information

Kallelse till höstmöte 15 nov.

  • 5 nov 2018

image: Kallelse till höstmöte 15 nov.

Publicerad 2018-11-05

Kallelse till Höstmöte
Torsdagen den 15 november 2018 kl 1930 på Hamnkrogen,
Stocksunds hamn

Föredragningslista
1.  Höstmötet öppnas.
2.  Fråga om höstmötet är stadgeenligt utlyst.
3.  Val av två personer att jämte dagens ordförande justera protokollet.
4.  Val av ordförande för dagens förhandlingar.
5.  Fastställande av budget och avgifter för nästa
verksamhetsår.
6.  Övriga frågor.
 

 

Bokslutsprognos, budget och förslag till avgifter bifogas.

Efter mötet kommer styrelsen att informera om pågående projekt.
Dessutom berättar Christer Klinth om sin populära juniorverksamhet – Seglarskolan

Klubben bjuder på förtäring.
***Välkomna***

Möteshandlingar

 
Kallelse med möteshandlingar hittar Du i arkiv.
Du måste vara inloggad för att se och öppna alla dokument,
välj logga in från menyraden högst UPP  eller
välj menyn  om Du har en smartphone.

Kallelse med möteshandlingar har den 5 november skickats ut på mail till alla medlemmar som har sin e-postadress i medlemsregistret. Om Du inte har fått utskicket så kanske det är dags att uppdatera e-postadressen med ett meddelande till Stocksunds båtklubb;
Du väljer kontakta oss från menyraden.
Om Du är medlem men inte använder e-post är Du välkommen att höra av Dig till klubben så får Du inloggningsuppgifter via telefon eller SMS.