Nyheter

Hamnkapten informerar!

  • 15 mar 2018

image: Hamnkapten informerar!

Sjösättningsdatumen är klara och finns att se på klubbens hemsida. Logga in med personlig kod.

Vid årets sjösättning ska gällande försäkringsbevis uppvisas innan båt lastas på sjösättningsvagnen.

För att det hela ska ske så smidigt som möjligt på sjösättningsdagen är det önskvärt att båtägare eller annan som ämnar närvara vid sjösättningen är på plats i god tid innan aktuell sjösättningstid.

Observera att klockslagen är preliminära varför ni ombeds vara nåbar på telefon för det fall vi får luckor i tidsschemat.

Båtägare som inte kan närvara bör i första hand ordna med vikarie som kan ta hand om båten.

Båtägare kommer debiteras 850kr per lyft för de fall båt inte sjösätts ordinarie sjösättningstid.

(Se ordningsreglerna A, Varvet)

Båtägare ska direkt efter sjösättning ta hand om sina bockar/stöttor och annat pallvirke och placera bakom mastskjulet, alternativt ta hem. Det vill säga samma dag! Bockar och stöttor ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer eller på annat sätt lätta att spåra till sin ägare. (Se ordningsreglerna A, Varvet)

Bockar / stöttor och annat pallvirke som står kvar på hamnplanen under städdagarna kommer kastas.

 

Trailerbåtar

Trailerbåtarna skall sjösättas senast den 13 maj för att hamnplan skall vara tillgänglig för städning den 16 maj.
Tomma trailervagnar får inte parkeras på hamnplan förrän efter 1 juni och då enbart på anvisad plats. Parkerad trailer ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer. Trailer får inte låsas vid fast föremål. 

Kontakta hamnkapten om ni har frågor.

Mvh // Lasse Juhlin

Hamnkapten StBk

0730-204726