Drabbad av skadegörelse/stölder?

  • 22 jun 2020
  • Ordförande

Flera medlemsbåtar och minst en bil har under midsommarhelgen haft påhälsning i hamnen. Det rör sig om både skadegörelse, stölder samt inbrottsförsök. Mejla din polisanmälan till ordförande!

Klubbstugan har fått ett fönster sönderslagit. Jag som ordförande uppmanar alla som har båt vid klubbens bryggor att snarast inspektera sin båt och om skadegörelse/stöld skett göra en polisanmälan. Jag vill även att Ni sänder en kopia på polisanmälan till ordf@stocksundsbk.se. Ni kan maskera era namn, adress och personnummer på polisanmälan om Ni så önskar. Styrelsen kommer därefter att ta en diskussion med både kommunen och polisen om hur vi kan förbättra säkerheten vid våra bryggor. Tråkigt med allt detta förstörande och stjälande.  // Erik Albinsson