Kombinerat års- och höstmöte

  • 4 nov 2020

Kallelse till virtuellt årsmöte och höstmöte

 

Söndagen den 15 november 2020

Ditt deltagande sker via Google Forms,

som är öppet från och med idag och stängs kl. 24.00 mötesdagen. 

Länken till svarsformuläret hittar du här

För information inför årsmötet, se kallelse med föredragningslista, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, valberedningens förslag och årsmötesprotokoll 2020 – förslag.

 

För information inför höstmötet, se kallelse med föredragningslista, budget, avgifter och höstmötesprotokoll 2020 – förslag.

För att läsa de dokument, som inte länkats ovan ska du välja rubriken 'dokument' i menyraden. Där finns de aktuella dokumenten under respektive flik/ärende.

Väl mött på nytt sätt

Styrelsen

gm Ulla, sekreterare