Protokoll från års- o höstmöte

  • 24 nov 2020

Års- och höstmötet ägde rum digitalt den 15 november 2020.

Se protokoll från årsmötet 2020  och från höstmötet 2020.

Båda protokollen är justerade. De publicerade protokollen är ej underskrivna, men sådana finns som original.