ANGÖR TALLHOLMEN!

  • 21 jun 2022

image: ANGÖR TALLHOLMEN!

Stocksunds båtklubb har som du vet ingen egen klubbholme. Så varför inte gästa Tallholmen, som är Nautiska Klubbens holme?

Vår klubbmästare har fått klartecken från Nautiska klubbens styrelse om att locka Stocksunds båtklubbs medlemmar till att gästa ön Talholmen.

Nautiska Klubben äger Tallholmen som är belägen mellan Kodjupet och Resarö, strax norr om Vaxholm. I mån av plats tar Tallholmen emot besökande båtar mot en bryggavgift. Läs mer här:

Nautiska klubbens hemsida

Om du angör Tallholmen, tar du kontakt med holmvärden på ön. Avgifter swishas efter förtöjning och betalningen märks med ”STBK” plus de avgifter som avses ”hamnavitft, el, gasol” i meddelandefältet. Sen kan vi få statistik från deras kassör över antalet gästande STBK-medlemmar samt en uppfattning om hur stort intresset är för en dedikerad klubbholme bland STBK:s medlemmar.

Sätt upp din svartgula klubbstandert så hittar vi STBK:are varandra i skärgården. Beställ standert i klubbshoppen på hemsidan eller kontakta Klubbmästaren direkt.

Klubbshoppen StBK