Kallelse till höstmöte

  • 12 okt 2022
  • Sekreterare
Kallelse till Båtklubbens

HÖSTMÖTE

på Hamnkrogen, Stocksunds hamn,

onsdagen den 9 november 2022 kl 18:30

Dagordning och underlag för beslut skickas ut per e-post

samt läggs ut på hemsidan senast 8 dagar före mötet.

Beslutsärenden: budget och 2023-års avgifter.

 

Klubben bjuder på lättare förtäring

Välkommen

Styrelsen StBK