Kallelse nr 2 till årsmöte 2023, obs OSA

  • 17 mar 2023
  • Sekreterare

Kallelse till Årsmöte

Tisdagen den 28 mars 2023 kl 19:00 på Hamnkrogen, Stocksunds hamn

 

Klubben bjuder på den populära fiskgrytan och därefter kaffe

(öl m.m. finns till försäljning).

OSA senast onsdag 22 mars via e-post till christer.klinth@gmail.com

Vid middagen sker information om SBU och SMBF, se vidare "läs mer".

Mötet inleds med att Curt Lindenbaum och Johan Schelin, båda med juridisk kompetens för båtklubbar, informerar om medlemskap i Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF), som är Svenska Båtunionens största anslutna förbund.

För dagordning och beslutsärenden, se Kallelse nr 2 till årsmöte 2023.

Övrigt underlag till årsmötet: Föredragningslistan, verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, revisionsberättelsen, valberedningens förslag och motion från Janne Orest.

Välkommen

Styrelsen