Vårens Sjösättning

  • 12 apr 2023

Information kring vårens sjösättning

Första ordinarie sjösättningsdatum är planerad till helgen 13-14  maj. Vår förhoppning är att få i alla båtar denna helg. Behöver vi tar vi ytterligare en helg eller några vardagar.

Anledning till det sena datumet är att klubben har beställt en ny vagn som enligt tillverkaren Roodeberg i Holland kommer levereras tidigast under vecka 17.

Vi i Varvskommitén vill ha minst en vecka på oss att ”köra in oss” på vagnen, men faller det väl ut och vi känner att det fungerar bra kan vi komma tidigarelägga sjösättningen. Jag återkommer om så blir aktuellt.

Förutsättningen för att få sin båt sjösatt är att fakturan är betald innan sjösättningsdatum och att jag kan se det i vårt ekonomisystem.

Till dig som ännu inte har gjort klart med bottensaneringen enligt Fredrik Kants upplägg och plan ombeds att skyndsamt ta tag i detta så snart vädret medger så båten är klar till senast 1 maj. Flytt av båt på hamnplan kommer kosta enligt prislista för sjösättning.

// Hamnkapten