Information från hamnkapten

  • 24 aug 2023
  • hamnkapten

Nu går det att boka upptagningsdagar i höst. 23-24 september samt 21-22 oktober. Kontrollera att du har bokat vinteryta och upptagning innan du bokar upptagningsdag. (Bokning av vinteryta och upptagning görs via inloggning på hemsidan, gå till Start, Shoppen, Varvet, eller Frågor & Svar, scrolla längst ner, följ instruktionen)

Bokningen sker på hemsidan, egen inloggning, gå till ANMÄLAN i övre rubrikraden, scrolla längst ner till Upptagningstillfälle

Tacksam om du har bokat dag senast en vecka innan upptagningsdatum ! 

Har du trailerbåt ska du inte boka upptagning enligt ovan, men kan du inte ta upp med egen bil utan behöver hjälp av klubben kontaktar du Hamnkapten. 

Det blir en städdag den 14 september då vi ska röja bakom masthuset och slänten. Om du inte var med på vårens städdag kan det vara lämpligt att anmäla sig denna dag. Gäller framförallt medlem som vinterförvarar sin båt på hamnplan. Mejla eller sms till Hamnkapten. Sätt rubrik städdag höst.

Klubben beslöt på årsmötet att vi ska ha stängsel runt hamnplan i vinter. Dag för uppsättning av stängsel är satt till den 18-19 september. Tacksam för frivilliga som kan hjälpa till med uppställning & montering. Jag återkommer om tid till dem som anmäler sig. 

Har du frågor så kontakta Hamnkapten !