Hamnplan

  • 1 nov 2023

Hamnplanen är nu inhägnad och grindarna är låsta. Den ordinarie klubbnycklen fungerar till de bägge "gånggrindarna". En till höger om körgrinden uppe mot restaurangen samt en vid masthuset. 

Körgrinden öppnas av hamnkapten enbart för parkering av trailerbåt. 

Har man ingen klubbnyckel kan den bokas via systemet under Aktivitet. 

Läs mer..

Hamnplanen är nu inhägnad och grindarna är låsta. Den ordinarie klubbnycklen fungerar till de bägge "gånggrindarna". En till höger om körgrinden uppe mot restaurangen samt en vid masthuset. 

Körgrinden öppnas av hamnkapten enbart för parkering av trailerbåt. 

Har man ingen klubbnyckel kan den bokas via systemet under Aktivitet. 

Medlem ansvarar för att grindarna är ordentligt låsta vid de fall man "lånat ut" sin nyckel till båtmekaniker. Grindarna ska vara låsta under tiden man är inne på hamnområdet.  

Vattnet på hamnplan kommer stängas av den 6,e November.

Glykolvatten, oavsett typ av glykol/köldmedel får inte släppas ut på hamnplan. Den ska tas om hand och deponeras i avsett fat inne i miljöboden. Klubbnyckeln går till miljöboden. 

Medlem ansvarar för att båtmekaninker följer klubbens miljöregler.

Elförbrukning ska meddelas till hamnkpaten i förväg. Gäller t ex längre tids laddning av betterier. Uppkoppling mot värmare i båt är förbjuden. 

Gasbehållare får inte förvaras i båt under vinterförvaringen. 

I övrigt läs klubbens Ordningsregler under fliken Dokument/Alla filer, skrolla ner till Ordningsregler 2022. 

Kontakta Hamnkpaten via mejl eller SMS vid frågor.