Miljöstationen

  • 3 nov 2023
  • hamnkapten

Nyttjande av Miljöboden får enbart ske i enlighet med de regler som finns på plakat dels på insidan av dörren till boden samt på väggen bakom faten ! 

I fatet för oljefilter ska det ENBART ligga gamla oljefilter! Inte skräp eller luftfilter!

Bil/Båtbatterier ska man själv deponera på en mack eller annan miljöstation INTE i klubbens miljöstation!

Är det någon som inte förstår eller inte är läskunnig är välkommen att kontakta Hamnkapten !