Förebygg stölder

 • 2 feb 2024

Vi har ringt och pratat med experter på Larmtjänst och andra med erfarenhet av stölder på marinor. Den samlade visdomen sammanfattas nedan. 

 • Hittills har ingen hört tala om elektroniska lösningar som löser problemet. Vi får hoppas att Seagrid som testar sin utrustning hos oss har en lösning. Mejl har gått ut till medlemmar där de söker testpiloter i Hamnen och på Hamnplan. 
  • Spårsändare i motorn brukar bara hjälpa för att få tag i tjuvar vid omlastning.
  • Vanligt att tjuvar jobbar med störsändare när de tar dreven eller motorerna. 
 • Motorbåtar med 50 hp och uppåt drabbas särskilt. Segelbåtar nästan försumbart. 
 • På sommaren ska motorn vara nedfälld och strömlös. Slå av huvudströmbrytaren. Då blir det svårt att ta drevet. Det tvingar tjuven till att simma. P
 • På vintern rekommenderas att göra båten ointressant genom att ta bort drev och plottrar. 
 • Förvara ingen alkohol i båtarna.
 • Även marinor med bra vaktsystem och bra ljus har inbrott och stölder.
 • Sirener och blixtljus brukar uppröra grannar. 
 • Grindar försvårar för tjuvarna att rekognosera intressanta båtmotorer eller instrument att stjäla. 

Ju fler som gör båtarna ointressanta desto mer håller vi borta tjuvarna som i längden tycker att klubben blir ointressant.